Wat valt er onder ondernemingsrecht?

Ondernemers krijgen onvermijdelijk met diverse juridische zaken te maken. Van de oprichting van een vennootschap tot aan een eventuele bedrijfsoverdracht. Ook in de tussentijd kunnen er allerlei zaken spelen, zoals aandeelhoudersgeschillen, het faillissement van een leverancier of een aandelentransactie.

Onze juristen behoeden u voor toekomstige geschillen, onder andere door gemaakte afspraken helder vast te leggen en op een pragmatische en goede manier over risico’s te adviseren. 

Onze juristen kunnen u onder andere op de volgende rechtsgebieden adviseren:

 • Vennootschapsrecht
 • Contractenrecht
 • Insolventierecht
 • Huurrecht
 • Herstructureringen
 • Fusies en overnames
 • Financiering en zekerheden
 • Handelsgeschillen

Daarnaast verzorgen onze juristen ook de vastlegging van intercompany verhoudingen, zoals:

 • Akte van cessie
 • Schuldoverneming
 • Volmacht
 • Pandakte
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Notulen algemene vergadering tot ontslag en benoeming bestuurder en dividenduitkering
 • Ontbinding van vennootschappen

Onze specialisten

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Senior Jurist

Wilt u meer weten over ondernemingsrecht?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom vertelt u alles wat u moet weten!

Vragen? Neem direct contact met ons op!

Wij helpen u graag persoonlijk verder, de koffie staat klaar. Plan een afspraak Bel nu